Với thần kinh thị giác điện thần kinh càng trở nên mạnh hơn khi ta cắt

Sau đó chúng được tiếp xúc đến trung tâm lớn thị giác trong tâm trí ý thức và được giải thích thành nhiều mầu.
Mắt trẻ ra hàng ngày nhờ vào điện thần thần kinh của “tác dụng – tắt”
Khi điện thần kinh đã bật, gọi là “Tác dụng bật” và khi cắt điện thần kinh, gọi là “tác dụng tắt”. Sự tháo điện thần kinh nó bất chợt có ở thần kinh thị giác khi đã cắt điện đã làm nhầm lẫn các nhà sinh lý học bởi vì không một dây thần kinh nào khác trong cơ thể hoạt động như vậy. Với tất cả các dây thần kinh khác, điện thần kinh mất ngay lập tức khi nó bị “cắt” hoặc khi sự kích thích vào nó ngưng lại.
Nhưng bây giờ hiện tượng ấy hình như đã rõ ràng đối với các nhà sinh lý học. Khi điện thần kinh đã cắt trong thần kinh thị giác có nghĩa là võng mạc không nhận được luồng ánh sáng nào nữa, chỉ có bóng tối thôi, và hậu quả là nó không bị kích thích và không tạo ra luồng hoạt động võng mạc nữa. Tuy vậy, bóng tối, không phải là kém quan trọng trong cuộc sống của một con vật hơn là sự nhìn thấy ánh sáng. Một bóng mờ hay một cảm giác mờ trong thị trường có thể chỉ ra chỗ có thức ăn hoặc sự đến gần của một kẻ thù. Như vậy, đối với con vật, bóng tối không phải là lúc nghỉ ngơi hay ngủ. Nó thích nghi, thật thế ngay lập tức với mầu đen làm sống lại thị giá; và cái ấy tăng cao sự dễ bị kích thích của võng mạc lên hàng triệu lần. Một luồng sáng nhẹ, trước đây chẳng có ấn tượng gì đối với võng mạc con vật, nay thoát ra các luồng hoạt động võng mạc mạnh mẽ. Con vật trở nên nhanh nhẹ hơn trước.
Sự việc ấy cò tầm quan trọng chủ yếu cho ta bởi vì nó làm nẩy ra cái lợi là nhắm mắt và cho nó nghỉ nhiều lần trong ngày. Cái này cho võng mạc có cơ hội tăng sự nhạy cảm và lực của điện thần kinh (luồng hoạt động của võng mạc) khi bạn lại mở mắt ra sẽ thấy nhìn tốt hơn. Tốt hơn là nên nằm ngửa, mỗi lần vài phút, lấy vải đen che mắt và thế là võng mạc chỉ trong ít phút lại được lắp đầy điện thần kinh. Các đó cũng làm cho trung tâm thị giác nghỉ, vì vỏ não là một trong các chỗ tế nhị của não. Mang kính mầu khi đi ra nắng, cũng là một điều tốt cho mắt và thế là võng mạc chỉ trong ít phút lại được lắp đầy điện thần kinh. Cái đó cũng làm cho trung tâm thị giác nghỉ, vì vỏ não là một trong các chỗ tế nhị của não.

You may also like...