Tagged: cách nhuộm tóc

Lưu ý sau khi nhuôm tóc

Hầu hết khi các bạn nhuộm tóc xong thường quên hỏi cách chăm sóc tóc sau nhuộm như thế nào. Hay các bạn nghĩ mình đã làm đúng và không cần hỏi lại. Vậy...