Kiểm tra thể lực, sức mạnh chân bằng cách leo gác

Kiểm tra thể lực, sức mạnh chân bằng cách leo gácAi mới leo được 3 tầng đã mệt lừ, tưởng như “đứt hơi” chứng tỏ sức yếu nhiều đi, cần thận trọng giữ gìn
Nếu mỗi bước vượt được 2 bậc và leo liền một mạch lên được 5 tầng nhà thì chứng tỏ sức khỏe tốt. Còn nếu chỉ bước lên cũng qua 5 tầng nhà, theo từng bước 1, không bị tức khó thở thì chứng tỏ thể lực tạm được, còn nếu thấy thở gấp, tức khó thở thì chứng tỏ thể lực đã kém. Ai mới leo được 3 tầng đã mệt lừ, tưởng như “đứt hơi” chứng tỏ sức yếu nhiều đi, cần thận trọng giữ gìn và đi khám sức khỏe.
Kiểm tra hoạt tính của não
Ngoài những nội dung cơ bản trên, tiêu chí này chỉ để tham khảo, đánh giá mức lão hóa về trí lực của NCT. Cách đánh giá như sau: đếm lùi dần từ 100 đến 0. Mỗi lần lùi 7 bậc (100 – 93 – 86….), đồng thời bấm tính thời gian dùng để đếm đúng từ đầu đến cuối. Nếu mất hơn hoặc bằng 25 giây chứng tỏ bạn đang lão hóa. Có thể kiểm tra bổ sung bằng bằng cách nhớ ra và nói lên được những tên bất kỳ loại rau, quả nào trong 1 phút. Ai khoảng 60 tuổi trở lên cần nói ra được ít nhất tên của 15 loại.
Trong đời sống, không ít người tuy cùng tuổi (năm, tháng thậm chí ngày sinh) nhưng biểu hiện tâm sinh lý theo lứa tuổi, nói riêng là mức độ già trẻ rất khác nhau. Nói cách khác, đó là một sự biểu hiện “không ăn khớp” giữa tuổi sinh học và tuổi khai sinh. Nhưng cách đánh giá trên không chỉ góp phần xác định thể lực, tuổi sinh lý, mà còn là những trò chơi vui khỏe, kích thích tập luyện.
Câu 87. Quan hệ giữa sức khỏe tâm lý và sức khỏe thân thể như thế nào?
Sự khỏe mạnh phải thể hiện toàn diện trên cả 2 mặt tâm và thể. Cho nên rèn luyện thân thể không chỉ tăng cường thể chất mà còn phải cải thiện được cả về tâm tình. Hiện nay, nhiều phương pháp rèn luyện thân thể mới chỉ được coi trọng tác động hiệu quả thể chất mà còn coi nhẹ hiệu ứng về tâm lý. Thực tế cho thấy, sức khỏe tâm lý là một phần, mặt rất quan trọng, đặc biệt với những lao động trí óc.
Đời sống và nghiên cứu khoa học giúp con người nhận thức sâu sắc rằng: con người không chỉ là một vật thể sống (động vật) mà còn có hoạt động tâm lý phong phú, độc nhất vô nhị. Con người hoàn chỉnh sống, hoạt động trong một hoàn cảnh xã hội nhất định. Chính vì thế mà sức khỏe của mỗi người phải là một trạng thái hoàn mãn về sinh lý, tâm lý xã hội, chứ không chỉ là không bệnh tật và ốm yếu.

You may also like...