Giảm cường độ tiêu hóa màng

Các tác giả thấy rõ rằng, sự giảm hấp thu D-xilose được bắt đầu từ tuổi 65, nhưng thể hiện rõ nhất ở người già, có nghĩa từ 75 tuổi trở lên, ở đây – trong lứa tuổi già sự hấp thu D-xilose giảm có ý nghĩa thống kê không chỉ so với các chỉ số ở người trẻ, mà cả so với người có tuổi.
Chúng ta xem xét một số nguyên nhân rối loạn tiêu hóa qua màng khi già. Hàng đầu là màng nhầy ruột non bị teo, dẫn đến giảm độ căng biểu mô che phủ, đưa đến giảm diện tích tiếp xúc của màng nhầy với các chất chứa bên trong ruột. Các quá trình thu teo của màng nhầy ruột non kèm theo sự rồi loạn lớp siêu cấu trúc lông “bàn chải”, sự rối loạn thể hiện bởi giảm tương đối số lượng vi nhung mao và sự ngắn lại của chúng, cũng như kèm theo những biến đổi cấu trúc vùng thuộc acid glycholic. Ở đây sự rối loạn các quá trình hồi phục biểu mô giữ vai trò quyết định. Nhưng ở đây không chỉ giảm quần thể, mà các test hóa tế bào và hình thái cho phép ta nghĩ rằng, các quá trình phân hóa bị rối loạn. Không chỉ sự tổng hợp các men đường ruột đặc biệt bị rối loạn, gồm trong cấu trúc màng của chúng, mà cả sự hấp thu của chúng. Qua đây ta thấy các hệ thống khác nhau bị biến đổi không đều lúc về già. Thí dụ, một trong các men của cụm mantase (như amylase) bị suy giảm bởi nhịp độ cao khi về già, trong khi đó một hệ thống khác của men chuyển hóa nghịch (invectase) thay đổi không đáng kể, có nghĩa là hoàn thành vai trò bù trừ. Một nguyên nhân khác dẫn đến giảm cường độ tiêu hóa màng – đó là do giảm tổng hợp các men tụy khi về già. Tùy theo mức độ lão hóa mà phần trăm số người với rối loạn các hệ thống men tiêu hóa khác nhau và với những biến đổi có lựa chọn tổng hợp của chúng, của sự chuyển chỗ hấp thu hoặc chính cấu trúc sẽ tăng lên. Tất cả những điều đó sẽ dẫn đến là lúc già (đặc biệt khi biến đổi chế độ ăn thông thường) có thể làm xuất hiện, thứ nhất – các biểu hiện lâm sàng thiểu năng men, và thứ hai- sự suy giảm khả năng hồi phục biểu mô sẽ xảy ra với sự xuất hiện các quá trình phá hủy, có thể có khả năng tác động lên cơ thể ở thời kỳ đầu lâm bệnh.
Trong một số trường hợp một số cơ chế có thể bù trừ sự thiếu hụt khác. Thứ nhất – đó là sự bù trừ những hổng khuyết carbohydrase nhờ invectase (men nghịch chuyển hóa) – Thứ hai – sự bù trừ thiếu hụt γ- amylase nhờ α-amylase được hấp thu.

You may also like...