Các quá trình thương tổn trong hệ thống tiêu hóa khi già

Ví dụ, để hiểu biết sinh lý các quá trình bài tiết của tiêu hóa màng và vận chuyển, những số liệu gần đây có ý nghĩa lớn, cấu tạo và tính chất của màng thay đổi theo tuổi, điều đó được chứng minh như quy luật chung đối với một số loại tế bào khác.
Để hiểu được các quá trình thủy phân men, cũng như hoạt động của các tế bào, những hiểu biết mới về biến đổi chất của các men khi già có ý nghĩa lớn. Trước tiên về nguyên tắc nó khác với cái đang hiện hành, theo đó nó có thể thay đổi đặc điểm các quá trình về men do biến đổi mức các loại men khác nhau và sự tương quan của chúng, nhưng qua đây cấu trúc phân tử của mỗi men chưa thay đổi. Hiện nay có nhiều bằng chứng – khi lão hóa cơ thể các tính chất của phân tử men riêng biệt có thể thay đổi, mặc dù người ta cho rằng những khác biệt này xuất hiện không phải ở thời kỳ tổng hợp, mà nhanh hơn cả thời kỳ phân giải protein có giới hạn. Sự biến đổi tính chất các men như thế có thể ảnh hưởng thực sự lên tiến trình thủy phân trong hệ thống tiêu hóa ở khoang cũng như trên bề mặt của màng tế bào ruột khi cơ thể về già.
Các quá trình thương tổn trong hệ thống tiêu hóa khi già
Những nghiên cứu trong những năm gần đây đã chứng minh rằng, khi về già trong ống dạ dày- ruột xẩy ra các quá trình thương tổn. Trước tiên khi già sẽ làm chậm lại sự phát triển và tạo thành biểu mô ống dạ dày- ruột. Quá trình này sẽ dẫn đến tăng số các thành phần thượng tầng chưa kịp biệt hóa và chưa hoàn thiện. Sự dày lên của các tế bào biểu mô từ bề mặt nhu mao và giảm tăng sinh các tế bào khe (hốc) khi về già sẽ đưa đến thời gian đổi mới các tế bào ruột đầy đủ bị rút ngắn lại khoảng 1/3 so với tuổi trẻ. Như vậy sự tăng không ngừng của quá trình suy thoái trong màng nhầy ống dạ dày – ruột khi già chừng mực nào liên quan với sự biến đổi nhịp độ tái sinh. Về già chu trình thuộc tế bào bị rối loạn, đưa đến hủy hoại sao chép của tế bào. Trong các quá trình teo nhầy dạ dày có khả năng những thay đổi miễn dịch giữ vai trò nhất định, những thay đổi đó thường gặp ở người có tuổi và người già với việc tạo nên kháng thể ở màng nhầy dạ dày. Toàn bộ các quá trình này đưa đến thay đổi: loạn dưỡng và thương tổn trong màng nhầy của ống dạ dày – ruột, sự thay đổi có biểu hiện lúc đầu trong dạng biến đổi chức năng (nhờ phương pháp hóa – tế bào), còn tiếp theo là những thay đổi cấu trúc.

You may also like...