Monthly Archive: July 2017

Giảm cường độ tiêu hóa màng

Giảm cường độ tiêu hóa màng

Các tác giả thấy rõ rằng, sự giảm hấp thu D-xilose được bắt đầu từ tuổi 65, nhưng thể hiện rõ nhất ở người già, có nghĩa từ 75 tuổi trở lên, ở đây...

Các quá trình thương tổn trong hệ thống tiêu hóa khi già

Các quá trình thương tổn trong hệ thống tiêu hóa khi già

Ví dụ, để hiểu biết sinh lý các quá trình bài tiết của tiêu hóa màng và vận chuyển, những số liệu gần đây có ý nghĩa lớn, cấu tạo và tính chất của...

Ước mơ hồng và nụ hồng

Ước mơ hồng và nụ hồng

Giai điệu mùa hè là chủ đề của Hội thi tiếng hát thanh niên do Trung tâm Hoạt động thanh niên quận Tân Bình tổ chức (từ ngày 16 đến 19/6/93) với 113 tiết...